Reservoir

De schacht van de watertoren is ca. 18 meter hoog, daarboven bevindt zich het reservoir dat zo’n 2 meter uitkraagt over de schacht. De overgang tussen schacht en reservoir wordt gevormd door een ring van gewelfd metselwerk.

De inhoud van het reservoir is 500 m2, voldoende dus voor 500.000 liter water. Ons reservoir is een zogeheten holbodem, ontworpen door de Duitse professor heer Intze eind 19e eeuw. De tot de dan toe gebruikelijke vlakke of bolle bodems kenden als nadeel dat bodemplaten dunnen plekken vertoonden of konden scheuren als gevolg van de wisselende waterstanden en de daarmee wisselende drukkrachten in de reservoirs. Bij het holbodem model rust het reservoir op de torenschacht waarbij het gedeelte van de bodem binnen de ondersteuningsring met de bolle kant naar boven is uitgevoerd. Door een juiste keuze van de aansluithoeken en de verhoudingen van de bodemdelen binnen de ring (Intze gaf hiervoor een formule), wordt bereikt dat bij iedere waterstand de ring in horizontale richting spanningsloos is. Tevens bespaart dit model reservoir op kosten van de onderbouw, omdat de gemetselde schacht met een kleinere diameter uitgevoerd kan worden.

Bij de restauratie in 2003/2004 is het vat gestraald en geschilderd. Wij hebben 8 openingen in de verticale wand van het reservoir gemaakt om zo daglicht binnen te krijgen. Verder is het vat aan de buitenzijde (in de zogeheten omloop, tussen wand van het vat en de buitenmuur) geïsoleerd ten gunste van klimaat en akoestiek.