Ramen

Door in totaal 23 ramen komt er daglicht in de watertoren. Bijna overal zijn de oorspronkelijke ramen nog in gebruik. Bij de restauratie in 2003/2004 is daar wel nieuw glas in geplaatst.

In de ranke gietijzeren kozijnen is echter geen dubbel glas mogelijk. We hebben achterzetramen laten plaatsen om koudebruggen te voorkomen en om en aangenaam klimaat in de toren te krijgen.